W ramach teatralnego atelier prowadzimy warsztaty, treningi aktorskie oraz Szkołę komedii dell’arte.
Doskonalenie warsztatu, rozbudzanie wyobraźni, poszukiwanie nowych impulsów oraz rozwój aktora jako artysty, to niektóre z naszych celów.
Prowadzimy także warsztaty dla grup zorganizowanych i można nas z warsztatami zaprosić. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 606 356789 /biuro@studiodono.pl
W latach 2007-2009 współpracowaliśmy z AEGEE Europejskim Forum Studentów prowadząc co roku zajęcia teatralne podczas międzynarodowych wymian teatralnych.
W 2010 r. nawiązaliśmy współpracę z rumuńskim Teatrem Gong (Sibiu, Rumunia), prowadząc w czasie 17 edycji The Sibiu International Theatre Festival (29 maja – 06 czerwca) warsztaty treningu ciała dla zespołu aktorskiego Teatru Gong.
Prowadziliśmy także liczne warsztaty jedno- lub dwudniowe zarówno w Polsce (np SLOT) jak i za granicą (Szwajcaria, Włochy)

Pracownia maski

Maski znane są na całym świecie dzięki sile swojej ekspresji, dynamice i jako środek wyrazu. Twórcy atelier teatralnego Studio Dono fascynując się tym zjawiskiem, sami sięgnęli po techniki ich wykonania.

Jonathan Fröhlich- od 2010 roku zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju masek teatralnych pod względem techniki i pochodzenia- począwszy od techniki papier-mâché po tradycyjne maski komedii dell’arte. Tworzeniem skórzanych masek według tradycyjnych reguł zajmuje się od kilku lat, większość z nich powstaje na potrzeby spektakli Trupy KOMEDIANTY oraz Szkoły Komedii dell’Arte. Krajowa Scena Komedii dell’Arte w Teatrze Praska 52 wykorzystuje maski Jonathana w spektaklach: „Oberża pod złamanym groszem” oraz „Pan i sługa”. Ponadto, współpracując z Janem Polewką wykonał maski do spektaklu „Sługa dwóch panów” Carlo Goldoniego w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.
Jonathan tworzy także maski nie związane z komedią dell’arte, są to m.in. Maska Neutralna oraz maski Owcy i Barana- stworzone we współpracy z Janem Polewką do baletu „Harnasie” Karola Szymanowskiego, zrealizowanego przez Balet Dworski Cracovia Dazna.

Maski powstają nie tylko do spektakli, część z nich (maska neutralna, maski ekspresyjne) jest wykorzystywana podczas warsztatów teatralnych.

Zachęcamy do kontaktu w kwestii współpracy, zamówienia lub kupna: kontakt

Szkoła komedii dell’arte

Obecnie nie prowadzimy naboru do Szkoły komedii dell’arte.

Informacje ogólne o szkole.

Szkoła wprowadza w tradycyjne reguły włoskiego teatru. Uczestnicy poznają typy postaci oraz odmienny dla każdego typu sposób poruszania się. Zobaczą, jak ważna jest synchronizacja ruchu postaci, improwizacja i interakcja z innymi aktorami, tak charakterystyczne i ważne dla sztuki dell’arte. Kolejnym atutem Szkoły jest praca z tradycyjnymi skórzanymi maskami i rekwizytami Komedii.
W trakcie zajęć stosowane są dwie techniki pracy, które wzajemnie się uzupełniają: improwizacja – pobudza szybkie reakcje i zmusza do tworzenia „na gorąco” wykorzystując uprzednio poznany materiał oraz samodzielne przygotowywanie scen w grupach – daje czas do zebrania swoich pomysłów i skomponowania sceny. Schematy – scenariusze przygotowywanych etiud są budowane na podstawie historycznych canevas.
W programie przewidziane są także zajęcia z podstaw walki scenicznej.
Szkoła jest przeznaczona zarówno dla osób z doświadczeniem aktorskim, ale także dla początkujących.

Komedia dell’arte pojawiła się w XVI w. we Włoszech i była pierwszym zawodowym teatrem nowożytnej Europy. Przez prawie dwa wieki podbijała serca publiczności odciskając swe piętno na sztuce. I choć po dwóch wiekach świetności odeszła w niepamięć, to jednak jej tradycje przetrwały do dziś. Maski, wyrazista forma i konwencja w połączeniu z improwizacją nieustannie fascynują wirtuozerią i finezją.

Lekcja teatralna : komedia dell’arte

Czas trwania : ok. 90 minut, możliwe są także warsztaty – do uzgodnienia.
Dla kogo : młodzież gimnazjalna i licealna
Prowadzący: Agnieszka Cianciara-Fröhlich, Jonathan Fröhlich.
Opis: Komedia dell’arte pojawiła się w XVI w. we Włoszech. Znana również jako: commedia all’improvviso, commedia di zanni, comedie italienne, comedie des Masques, była pierwszym zawodowym teatrem nowożytnej Europy. Odcisnęła ona tak silne piętno na sztuce, że do dzisiaj widzimy jej wpływy nie tylko na scenie i w dramacie, ale także w serialach typu sitcom, komediach, czy kreskówkach.
Nieustannie żywa komedia dell’arte jest do dziś grana w Europie i na świecie w niezmienionej formie, opartej na słowno – ruchowej improwizacji i na grze zespołowej. O ciągłej fascynacji wirtuozerią i finezją Komedii najlepiej świadczy międzynarodowe święto komedii dell’arte, ustanowione w 2010 r i obchodzone corocznie w ponad sześćdziesięciu krajach. (więcej o Dniach Komedii dell’Arte tutaj)

Proponowana lekcja jest rodzajem performance, podczas którego aktorzy grają etiudy, opowiadając o komedii. Prowadzący występują w kostiumach, używają oryginalnych rekwizytów oraz skórzanych masek dell’arte. Poprzez taką formę lekcji młodzież może sama się przekonać, czym jest komizm dell’arte, zaś w archetypach postaci dell’arte dostrzeże znane z lektur postacie.

Warsztaty, treningi : wprowadzenie do teatru fizycznego

Teatr fizyczny jest całkowicie oparty na ciele ludzkim, tworząc z niego podstawowy znak przekazu. Ciało staje się głównym sposobem komunikacji. Wymaga to od aktora doskonałości warsztatowej. Wyćwiczone ciało staje się niczym instrument, który posłusznie przekazuje sensy i obrazy lub współgra z psychologią i emocjami kreowanych postaci.
Celem warsztatów jest rozbudzenie wyobraźni ruchowej i ułatwienie ekspresji cielesnej poprzez ćwiczenia umożliwiające poznanie i koordynację ciała oraz obserwację i analizę relacji ciało – ruch w przestrzeni.
Główne punkty warsztatów:
praca nad oddechem;
praca nad równowagą oraz marszem;
elementarne ćwiczenia pantomimiczne;
analiza ruchu;
praca nad przestrzenią i ruchem w przestrzeni;
ćwiczenia grupowe „bycia razem”;
praca z partnerem.

Warsztaty, treningi : maska neutralna

Maska Neutralna (masque neutre) została wprowadzona do ćwiczeń z aktorami przez Jacquesa Copeau w początkach XX wieku. Metodę tę rozwinął Jacques Lecoq, wykorzystując Maskę Neutralną zaprojektowaną i wykonaną przez Amleto Sartoriego.
Użycie maski w treningu ciała pozwala skupić się na pracy nad wyrazistością ruchu i gestu oraz na poszukiwaniu „czystego ruchu” i „czystej akcji” pozbawionych komentarzy „psychologicznych”. Aktor zakrywając twarz, pozbawia się mimiki i spojrzenia, pozostaje mu jedynie ciało, którym musi oddać emocje. Właśnie oddać, a nie pokazać. Ciało aktora powinno stać się rodzajem przekaźnika, pośrednika pomiędzy myślą postaci-aktora a widzem. Widz powinien bez trudu odczytywać, czy wręcz odczuwać sens każdego ruchu.
Ćwiczeniom z maskami towarzyszą ćwiczenia przygotowujące ciało, takie jak: ćwiczenia koordynacyjne, wzmacniające i rozciągające.
Celem pracy z Maską Neutralną jest umiejętność kontrolowania ruchu każdej części ciała i świadomość rozróżnienia pomiędzy ruchem „czystym”, a ruchem „zabarwionym komentarzem psychologicznym” czy „charakterystycznym”.

Warsztaty, treningi : dynamika – rzeczywistość w teatrze

Studiowanie dynamiki otaczającego nas świata i jego elementów, oraz przekształcanie jej w działanie sceniczne, jest podstawą twórczej pracy. Poznanie intelektualnie – obserwacja, powinno być nierozerwalnie połączone z działaniem fizycznym, w którym następuje przemiana „realnego” w „teatralne”. W procesie teatralizacji rzeczywistości (świat – wyobraźnia – ciało), obok ożywiania i pobudzania wyobraźni ruchowo-przestrzennej, niezwykle ważne jest wypracowanie odpowiedniej wrażliwości ciała. Ciało staje się widocznym przekaźnikiem przemienionej rzeczywistości.
Program warsztatów został ułożony tak, aby część zajęć poświęcona analizie ruchu i ćwiczeniom koordynacyjnym była integralnie połączona z częścią dotyczącą obserwacji i studiowaniem dynamiki. Poznanie otaczającej nas rzeczywistości poprzez studiowanie jej dynamiki może być nie kończącym się źródłem inspiracji, zarówno dla aktora, reżysera jak i choreografa.

Warsztaty, treningi : maska ekspresyjna, pełna

We współczesnym teatrze nasiliły się tendencje do re-teatralizacji teatru. Odkryto na nowo tradycyjne maski i zaczęto je stosować w teatrze. Użycie masek pozwala na zachowanie własnej tożsamości przy jednoczesnej silnej ekspresji osobowej.
Proponowane warsztaty wpisują się w ten nurt teatru, w którym odsunięta została na drugi plan gra psychologiczna, a uwypuklona praca ciała i gestyka, która ma w sposób zrozumiały oddać cechy zewnętrzne postaci. Warsztaty łączą w sobie ćwiczenia sceniczne i pracę manualną – w czasie zajęć studenci wykonują własne maski, aby później sprawdzić, jak zachowują się wykonane maski w działaniu scenicznym. Technika pracy z maską ekspresyjną na scenie pozwala studentowi – aktorowi, ukrywając własną twarz, a przez to rezygnując z gry psychologicznej, skupić się na swoim ciele, aby stało się wyraziste i czytelne. Maska Pełna jest maską niemą, co zwiększa nacisk na pracę ciała. To z kolei prowadzi do wzmożenia odczucia teatralności gry. Warsztatom towarzyszą ćwiczenia umożliwiające poznanie i koordynację ciała, które pozwolą studentom rozwinąć świadomość ruchową oraz ułatwią ekspresję cielesną.

Warsztaty, treningi : teatr przedmiotu

W obecnym czasie, gdy wielorako rozumiana klasyczność teatru odchodzi w zapomnienie, a zarazem nastąpił przesyt efektów specjalnych i multimedialnych angażujących najnowszą technikę w teatrze – Teatr Przedmiotu daje prawie nieograniczone możliwości wyrazu, ograniczone jedynie barierami wyobraźni i kreatywności. Jest to niekonwencjonalny rodzaj teatru, który jest zarazem nieustannie żywy i otwarty na kolejne wyzwania wyobraźni.
Praca z przedmiotem na scenie jest wieloaspektowa – z jednej strony uczy gry z przedmiotem, czyli wykorzystania wszystkich możliwości, jakie daje dany przedmiot, z drugiej strony, przy zmianie znaczenia przedmiotu – prowokuje kreatywność i wyobraźnię.
Aspekty pracy z przedmiotem na scenie :
przedmiot niewidzialny – wprowadza elementy pantomimy i pracy nad gestyką;
gra z przedmiotem – manipulacja przedmiotem, z pominięciem jego funkcji mimetycznej, nadając mu nowe znaczenia w odniesieniu do kreowanego świata;
przedmiot twój partner – przedmiot jako impuls do kreowania sytuacji scenicznych
Warsztat dostępny jedynie dla osób, które ukończyły wcześniej jeden z trzech pierwszych warsztatów – wprowadzenie do teatru fizycznego, maskę neutralną lub dynamikę

Warsztaty, treningi : charaktery- budowanie postaci scenicznej

Postać sceniczna jest czymś więcej niż tekst, który wypowiada. Jest przede wszystkim tym, co „widoczne” i tym, czego co prawda nie widać, ale co kształtuje to „widoczne”. Sposób w jaki mówi, patrzy, chodzi i myśli. To, jak odbiera otaczającą rzeczywistość i reaguje na bodźce, determinuje jej wygląd i zachowanie. Wszystko powinno być widoczne w ciele i poprzez ciało postaci przemawiać. Ruch, myśl i słowo muszą tworzyć organiczną całość.
Warsztaty służą poznaniu techniki tworzenia postaci scenicznej z naciskiem na sceniczne współzależności i wzajemne oddziaływanie na siebie życia psychicznego i fizycznego. Nierozłącznym elementem zajęć jest różnorodny trening cielesny (analiza ruchu, taniec, walka sceniczna), gdyż w tej technice ważny jest wszechstronny rozwój ruchowy aktorów i świadomość możliwości własnego ciała.

© 2016 Studio Dono