Trupa KOMEDIANTY w niedzielę 22 lipca,

dono Aktualności

zaprezentuje na Jarmarku Św. Małgorzaty w Nowym Sączu spektakl Koronkowa Rocznica oraz sceny uliczne: Musztra i Miasteczko Zannich.