Warsztaty, treningi : dynamika – rzeczywistość w teatrze

admin Atelier

Studiowanie dynamiki otaczającego nas świata i jego elementów, oraz przekształcanie jej w działanie sceniczne, jest podstawą twórczej pracy. Poznanie intelektualnie – obserwacja, powinno być nierozerwalnie połączone z działaniem fizycznym, w którym następuje przemiana „realnego” w „teatralne”. W procesie teatralizacji rzeczywistości (świat – wyobraźnia – ciało), obok ożywiania i pobudzania wyobraźni ruchowo-przestrzennej, niezwykle ważne jest wypracowanie odpowiedniej wrażliwości ciała. Ciało staje się widocznym przekaźnikiem przemienionej rzeczywistości.
Program warsztatów został ułożony tak, aby część zajęć poświęcona analizie ruchu i ćwiczeniom koordynacyjnym była integralnie połączona z częścią dotyczącą obserwacji i studiowaniem dynamiki. Poznanie otaczającej nas rzeczywistości poprzez studiowanie jej dynamiki może być nie kończącym się źródłem inspiracji, zarówno dla aktora, reżysera jak i choreografa.