Warsztaty, treningi : maska ekspresyjna, pełna

admin Atelier

We współczesnym teatrze nasiliły się tendencje do re-teatralizacji teatru. Odkryto na nowo tradycyjne maski i zaczęto je stosować w teatrze. Użycie masek pozwala na zachowanie własnej tożsamości przy jednoczesnej silnej ekspresji osobowej.
Proponowane warsztaty wpisują się w ten nurt teatru, w którym odsunięta została na drugi plan gra psychologiczna, a uwypuklona praca ciała i gestyka, która ma w sposób zrozumiały oddać cechy zewnętrzne postaci. Warsztaty łączą w sobie ćwiczenia sceniczne i pracę manualną – w czasie zajęć studenci wykonują własne maski, aby później sprawdzić, jak zachowują się wykonane maski w działaniu scenicznym. Technika pracy z maską ekspresyjną na scenie pozwala studentowi – aktorowi, ukrywając własną twarz, a przez to rezygnując z gry psychologicznej, skupić się na swoim ciele, aby stało się wyraziste i czytelne. Maska Pełna jest maską niemą, co zwiększa nacisk na pracę ciała. To z kolei prowadzi do wzmożenia odczucia teatralności gry. Warsztatom towarzyszą ćwiczenia umożliwiające poznanie i koordynację ciała, które pozwolą studentom rozwinąć świadomość ruchową oraz ułatwią ekspresję cielesną.