Warsztaty, treningi : teatr przedmiotu

admin Atelier

W obecnym czasie, gdy wielorako rozumiana klasyczność teatru odchodzi w zapomnienie, a zarazem nastąpił przesyt efektów specjalnych i multimedialnych angażujących najnowszą technikę w teatrze – Teatr Przedmiotu daje prawie nieograniczone możliwości wyrazu, ograniczone jedynie barierami wyobraźni i kreatywności. Jest to niekonwencjonalny rodzaj teatru, który jest zarazem nieustannie żywy i otwarty na kolejne wyzwania wyobraźni.
Praca z przedmiotem na scenie jest wieloaspektowa – z jednej strony uczy gry z przedmiotem, czyli wykorzystania wszystkich możliwości, jakie daje dany przedmiot, z drugiej strony, przy zmianie znaczenia przedmiotu – prowokuje kreatywność i wyobraźnię.
Aspekty pracy z przedmiotem na scenie :
przedmiot niewidzialny – wprowadza elementy pantomimy i pracy nad gestyką;
gra z przedmiotem – manipulacja przedmiotem, z pominięciem jego funkcji mimetycznej, nadając mu nowe znaczenia w odniesieniu do kreowanego świata;
przedmiot twój partner – przedmiot jako impuls do kreowania sytuacji scenicznych
Warsztat dostępny jedynie dla osób, które ukończyły wcześniej jeden z trzech pierwszych warsztatów – wprowadzenie do teatru fizycznego, maskę neutralną lub dynamikę