Warsztaty, treningi : wprowadzenie do teatru fizycznego

admin Atelier

Teatr fizyczny jest całkowicie oparty na ciele ludzkim, tworząc z niego podstawowy znak przekazu. Ciało staje się głównym sposobem komunikacji. Wymaga to od aktora doskonałości warsztatowej. Wyćwiczone ciało staje się niczym instrument, który posłusznie przekazuje sensy i obrazy lub współgra z psychologią i emocjami kreowanych postaci.
Celem warsztatów jest rozbudzenie wyobraźni ruchowej i ułatwienie ekspresji cielesnej poprzez ćwiczenia umożliwiające poznanie i koordynację ciała oraz obserwację i analizę relacji ciało – ruch w przestrzeni.
Główne punkty warsztatów:
praca nad oddechem;
praca nad równowagą oraz marszem;
elementarne ćwiczenia pantomimiczne;
analiza ruchu;
praca nad przestrzenią i ruchem w przestrzeni;
ćwiczenia grupowe „bycia razem”;
praca z partnerem.